[Imagen: 56864d92ea7d8.jpg]

01.Nobuchika Teruyuki - Go ARCS!
02.Hinata Toshifumi & Makiyama Junko - Kanojo no Natsu
03.Hinata Toshifumi - Can We Still Go On?
04.Sahashi Yoshiyuki - Lunatic Blues
05.Sahashi Yoshiyuki - That's my flame
06.Nobuchika Teruyuki - Arch
07.Nobuchika Teruyuki - Passion
08.Nobuchika Teruyuki - Alleyoop
09.Sahashi Yoshiyuki - Shake it
10.Nobuchika Teruyuki - Match Up
11.Hinata Toshifumi - Rain After Rain
12.Hinata Toshifumi - White Lies
13.Sahashi Yoshiyuki - High Tide
14.Sahashi Yoshiyuki - Be Alert
15.Nobuchika Teruyuki - Practice
16.Nobuchika Teruyuki - Romantique
17.Hinata Toshifumi - Another Day , Another Work
18.Hinata Toshifumi - Kare no Natsu
19.Hinata Toshifumi - Family
20.Nobuchika Teruyuki & Makiyama Junko - Bagatelle for Violin & Piano
21.Makiyama Junko - Mistral
Bienvenido a Lust no Fansub:Talvez te interese